Artykuł Dodaj artykuł

Teologia i jej współczesne oblicze — książki teologiczne, które warto znać

Teologia — co to takiego? Mianem teologii określa się chrześcijańską dyscyplinę wiedzy, która pierwotnie stanowiła opis interwencji Boga w ludzkie życia i była w ścisły sposób powiązana z liturgią. Wraz z rozwojem teologii scholastycznej, teologia katolicka zaczęła skupiać się na wyjaśnianiu świata w jego relacji z Bogiem, z zastosowaniem metod filozoficznych. Obecnie teologia stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga w myśl maksymy „wiara szukająca zrozumienia.”

Teologia i jej współczesne oblicze — książki teologiczne, które warto znać

Teologia — co to takiego? Mianem teologii określa się chrześcijańską dyscyplinę wiedzy, która pierwotnie stanowiła opis interwencji Boga w ludzkie życia i była w ścisły sposób powiązana z liturgią. Wraz z rozwojem teologii scholastycznej, teologia katolicka zaczęła skupiać się na wyjaśnianiu świata w jego relacji z Bogiem, z zastosowaniem metod filozoficznych. Obecnie teologia stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga w myśl maksymy „wiara szukająca zrozumienia.”

Teologiczne książki warte przeczytania

Jakie są najważniejsze książki teologiczne, które warto znać? Godną polecenia książką teologiczną jest między innymi „Jezus. Jego droga i przesłanie” Clausa — Petera Marza. Książka ta przenosi nas do żydowskiej Palestyny I wieku, gdzie śledzimy życie Jezusa z Nazaretu, który zadawał chrześcijanom z każdej epoki więcej pytań niż udzielał odpowiedzi. Znaleźć można tutaj przystępne, czytelne wprowadzenie do zagadnień związanych z postacią Jezusa Chrystusa oraz jego działalnością. Zawarty został tutaj nie tylko opis stosunków społecznych panujących w Palestynie za jego życia. W książce o teologii w zrozumiały sposób wyjaśnione zostały fragmenty Pisma Świętego poświęcone Jezusowi. Sprawia to, że nawet osoba, która nie posiada wykształcenia teologicznego jest w stanie w krótkim czasie uzyskać niezbędne podstawy.

Warto sięgnąć także po książkę teologiczną „Zrozumieć Kościół. Eklezjologia praktyczna” Petera Neunera i Paula M. Zulehnera. W książce tej po raz pierwszy przedstawiciele teologii systematycznej oraz pastoralnej stają wspólnie przed wyzwaniem, jakim jest ukazanie dzisiejszej wizji Kościoła. Pokazują oni, że w nieustannie zmieniającym się świecie ma on swoją przyszłość pod warunkiem, że rozwija się zgodnie z zamysłem Jezusa Chrystusa — jest otwarty na religie, społeczeństwa niechrześcijańskie, konkretne wyzwania i sytuacja kulturowe oraz cały świat. Jeden z autorów książki o teologii — Peter Neuner jest kapłanem katolickim, wykładowcom teologii dogmatycznej i ekumenicznej, autorem szeregu publikacji i emerytowanym profesorem Uniwersytetu w Monachium. Paul M. Zulehner to natomiast kapłan katolicki, filozof teolog, wykładowca teologii pastoralnej, dziekan Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Wiedniu oraz doradca Rady Konferencji Episkopatów Europy.