Partner

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług

Jesteśmy organizacją pracodawców – samorządną i niezależną od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.